In progress

Research

In 2006 zag Integral Eye Movement Technique zag het licht in Engeland en is dus als methodiek nog erg jong. Deze innovatieve methode is ontwikkeld door Andrew Austin, die werkte als lid van een neurochirurgisch team. Hij combineerde zijn ervaringen van deze werkzaamheden en elementen van methodes als EMDR, NLP, hypnotherapie en identiteitswerk en noemde zijn methodiek IEMT. Tijdens zijn werk in vluchtelingenkampen bleek IEMT succesvol bij het behandelen van PTSS (post traumatische stress stoornis). Ook bleek het effectief bij het verwerken van negatieve emoties en doorbreken van negatieve patronen. Later voegde hij nog een tweede protocol toe binnen de methode, waarmee identiteit verstevigd en ontwikkeld kan worden. IEMT maakt gebruik van neuroplasticiteit: het vermogen van je brein om te veranderen.

Inmiddels heeft IEMT haar successen in de praktijk inmiddels ruimschoots bewezen, groeit hard in Nederland en is als methode nog volop in ontwikkeling.

Allereerste wetenschappelijk onderzoek effecten van IEMT op hersenen wereldwijd: eerste resultaten verwacht voorjaar 2024
De Universiteit Maastricht startte in 2023 met het wereldwijde, allereerste wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van IEMT. Dit gebeurt door o.a. de hersenen van proefpersonen te scannen voor en na een IEMT-behandeling.

Op de eerste proef-hersenscans waren verbluffend goede resultaten te zien van een IEMT sessie. Dit kwam aan het licht doordat een IEMT-cliënt tevens bij een neurofeedback kliniek sessies ontving. Tussen twee brein-metingen die deze kliniek deed waren zulke grote verschillen te zien, dat hadden ze nog niet eerder zo meegemaakt. Bij navraag bleek deze cliënt een IEMT-sessie te hebben ondergaan. En zo ontstond de wens en interesse voor een uitgebreider onderzoek.

Het onderzoek naar de effectiviteit van IEMT wordt geleid door Dalena van Heugten, assistent professor in de Psychologie, Luuk van Leur van de Breinkliniek en Naima Trouk, psycholoog. De eerste onderzoeken zijn geweest, middels financiering door Stichting Universiteitsfonds Limburg. Er volgen nog meerdere onderzoeksdagen voorjaar 2024.

Als IEMT-practitioner zie ik in mijn praktijk enorm goede klinische resultaten, maar ik kijk natuurlijk erg uit naar de wetenschappelijke onderbouwing van wat ik dagelijks al in mijn praktijk zie! We hopen dat IEMT snel volledig en internationaal erkend gaat worden als effectieve methode voor persoonlijke groei, verandering en klein en groot traumaverwerking.

Wetenschappelijk onderzoek uit 2018
Eerder, in 2018, verscheen er een verkennend onderzoek naar het effect van IEMT op een stress gerelateerde vorm van psoriasis (bron: september nummer van ‘Journal of Experiential Psychotherapy’, zie pfd). Deze case-studie onderzoekt het effect van slechts één (!) I.E.M.T.-sessie, bij een client. Na deze sessie verdween de psoriasis. Dit onderzoek wordt momenteel herhaald onder 25 cliënten met psoriasis.

Meer info?
Mocht je je wel verder willen verdiepen in de achterliggende principes van Integral Eye Movement Technique, dan raad ik allereerst aan de introductie in deze case-studie te lezen. IEMT is hier als methode diepgaand beschreven. Of kijk even dit filmpje links op deze pagina, een kort interview over IEMT, om een beter beeld te krijgen wat een IEMT-sessie inhoudt.

Verder kan je bijvoorbeeld googlen op de volgende onderwerpen: het werk van Francine Shapiro, Steve Andreas, Lucas Derks en de methodes EMDR, opstellingswerk en Clean Language. EMDR is inmiddels al wel als methode wetenschappelijk onderzocht en als één van de meest effectieve methodes bevonden.

https://integraleyemovementtherapy.com/

In progress

Research

In 2006 zag Integral Eye Movement Therapy zag het licht in Engeland en is dus als methodiek nog erg jong. Deze innovatieve methode is ontwikkeld door Andrew Austin, die werkte als lid van een neurochirurgisch team. Hij combineerde zijn ervaringen van deze werkzaamheden en elementen van methodes als EMDR, NLP, hypnotherapie en identiteitswerk en noemde zijn methodiek I.E.M.T..

Tijdens zijn werk in vluchtelingenkampen bleek IEMT succesvol bij het behandelen van PTSS (post traumatische stress stoornis). Ook bleek het effectief bij het verwerken van negatieve emoties en doorbreken van negatieve patronen. Later voegde hij nog een tweede protocol toe binnen de methode, waarmee identiteit verstevigd en ontwikkeld kan worden. IEMT maakt gebruik van neuroplasticiteit: het vermogen van je brein om te veranderen en te leren.

Inmiddels heeft IEMT haar successen in de praktijk inmiddels ruimschoots bewezen, groeit hard in Nederland en is als methode nog volop in ontwikkeling.

Zelf zet ik IEMT niet alleen therapeutisch in om problemen op te lossen, maar vooral als verandermethode voor persoonlijke groei.

https://integraleyemovementtherapy.com/

Allereerste wetenschappelijk onderzoek naar effecten IEMT start voorjaar 2023

De Universiteit Maastricht start dit jaar IEMT met het allereerste wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van IEMT. Dit doen ze o.a. door het brein te meten voor en na een IEMT-behandeling middels een hersenscan. 

Bij de eerste proef-hersenscans waren verbluffend goede resultaten te zien van een IEMT sessie. Dit kwam aan het licht doordat een IEMT-cliënt tevens bij een neurofeedback kliniek sessies ontving. Tussen twee brein-metingen die deze kliniek deed waren zulke grote verschillen te zien, dat hadden ze nog niet eerder zo meegemaakt. Bij navraag bleek deze cliënt een IEMT sessie te hebben ondergaan. En zo ontstond de wens en interesse voor een uitgebreider onderzoek.

Het onderzoek naar de effectiviteit van IEMT wordt geleid door Dalena van Heugten, assistent professor in de Psychologie, Luuk van Leur van de Breinkliniek en Naima Trouk, psycholoog. Meerdere onderzoeken staan op stapel en financiering door Stichting Universiteitsfond Limburg is inmiddels rond, dus er kan gestart worden.

Als IEMT-practitioner zie ik in mijn praktijk enorm goede klinische resultaten, maar ik kijk natuurlijk erg uit naar de wetenschappelijke onderbouwing van wat ik dagelijks al in mijn praktijk zie! We hopen dat IEMT snel volledig en internationaal erkend gaat worden als effectieve methode voor persoonlijke groei en traumaverwerking.

Wetenschappelijk onderzoek uit 2018
Eerder, in 2018, verscheen er verkennend onderzoek naar het effect van IEMT op een stress gerelateerde vorm van psoriasis (bron: september nummer van ‘Journal of Experiential Psychotherapy’, zie pfd). Deze case-studie onderzoekt het effect van slechts één (!) I.E.M.T.-sessie, bij een client. Na deze sessie verdween de psoriasis. Dit onderzoek wordt momenteel herhaald onder 25 cliënten met psoriasis.

Meer info?
Mocht je je wel verder willen verdiepen in de achterliggende principes van Integral Eye Movement Therapy, dan raad ik allereerst aan de introductie in deze case-studie te lezen. IEMT is hier als methode diepgaand beschreven. Of kijk even dit filmpje hieronder op deze pagina, een kort interview over IEMT, om een beter beeld te krijgen wat een IEMT – sessie inhoudt.

Verder kan je bijvoorbeeld googlen op de volgende onderwerpen: het werk van Francine Shapiro, Steve & Connerea Andreas, Lucas Derks en de methodes EMDR, opstellingswerk en Clean Language. EMDR is inmiddels al wel als methode wetenschappelijk onderzocht en als één van de meest effectieve methodes bevonden.